Stacks Image 226
Taekwondo Someren logo
Taekwondo Someren 1

TKD Someren reglementen

Elke vereniging en sport kent zijn eigen reglementen, regels en Normen & Waarden. Ook wij hebben onze eigen huishoudelijke regels, een trainingsreglement en Normen & Waarden, wij verwachten natuurlijk dat onze leden en ouder(s) zich hier naar gedragen. Hieronder vind je de diverse reglementen die wij hanteren:

Trainingsregelment

Regels die gelden voor, tijdens en na de trainingen.

Normen & Waarden

Hoe behandel en benader je elkaar.

Huishoudelijk reglement

De algemene regels van Taekwondo Someren.

Taekwondo6