Stacks Image 197
Taekwondo Someren logo
Taekwondo Someren 1

Contributie Teakwondo Someren

Hieronder vind je de vaststelling voor de verenigingscontributie voor 2018 en ook de contributie voor de Taekwondo Bond Nederland. Zowel de contributie van de vereniging, als van de Taekwondo Bond wordt op leeftijdscategorie ingedeeld.


Categorie A: Pupillen 7 t/m 9 jaar.
Per Maand € 9,00.
Per Halfjaar € 54,00.
Per Jaar € 108,00.

Categorie B: Aspiranten 10 t/m 13 jaar.
Per Maand € 10,50.
Per Halfjaar € 63,00.
Per Jaar € 126,00.

Categorie C: Junioren 14 t/m 17 jaar.
Per Maand € 11,50.
Per Halfjaar € 69,00.
Per Jaar € 138,00.

Categorie D: Senioren 18 jaar en ouder.
Per Maand € 12,50.
Per Halfjaar € 75,00.
Per Jaar € 150,00.
          
Categorie E: Ereleden.
Betalen geen contributie.

Categorie F: Steunleden.
Per Halfjaar € 25,00.
Per Jaar € 50,00.

Steunleden zijn leden die geen behoefte hebben om te trainen, maar wel betrokken willen blijven en de vereniging willen ondersteunen. Steunleden zijn dan ook altijd van hartelijke welkom en worden ook uitgenodigd voor de verschillende activiteiten die worden georganiseerd, zoals bijvoorbeeld het kamp en de groepsuitjes voor de verschillende groepen.

Taekwondo Bond Nederland (TBN)

De TBN is de enige officiële taekwondo-organisatie in Nederland erkend door de rijksoverheid. De TBN is aangesloten bij het NOC*NSF, de World Taekwondo Federation en de European Taekwondo Union. De TBN behartigt de belangen van de Taekwondo sport, organiseert kampioenschappen en toernooien, leidt trainers en scheidsrechters op, verzorgt promotie en verstrekt informatie, organiseert clinics, cursussen, Dan-examens, jeugdkampen etc. De TBN vaardigt sporters af naar EK’s, WK’s en Olympische Spelen. In uw officiële TBN- paspoort worden alle behaalde graduaties, gevolgde cursussen en wedstrijdresultaten aangetekend. Dit paspoort, is tevens uw wedstrijdlicentie.

Nog enkele voordelen als lid van de bond op een rijtje:

  • Gratis toegang bij bondskampioenschappen zoals Nationale kampioenschappen.
  • Gratis cursussen en bijscholing.
  • Ongevallenverzekering tijdens training en wedstrijden.
  • Officiële WTF DAN-diploma’s.

De contributie voor het bondslidmaatschap wordt door de TBN zelf verzorgd.
Deze leeftijdsafhankelijke kosten maken
geen deel uit van de contributie van Taekwondo Someren.

De Bondscontributie voor 2018, inclusief verzekeringspremie bedraagt:

Aspiranten Jeugd t/m 13 jaar.
Per Jaar € 29,50.

Junioren 14 t/m 17 jaar.
Per Jaar € 35,20.

Senioren 18 jaar en ouder.
Per Jaar € 40,30.
 Taekwondo Someren 6
Taekwondo Someren FaceBook 10
Optimum Value 17

Volg ons ook op FaceBook.

Optimale gezondheid en Vitaliteit

Taekwondo Someren is lid van de Taekwondo Bond Nederland.
Wil je meer informatie over de Taekwondo bond, klik dan op onderstaand logo.

Stacks Image 888